Bejelentővédelmi rendszer

Törvényi megfelelőség biztosítása felhő alapú panaszbejelentő rendszerben.

Bejelentővédelmi rendszer

  • Közérdekű bejelentések, panaszügyek, kérdések, ötletek elektronikus fogadása
  • Világos, egyértelmű eljárások
  • Megfelelő védelem a bejelentést tevő számára
  • Nyomonkövetés, riportálás
  • Többnyelvűség támogatása
  • Modern könnyen kezelhető web alapú megoldás
  • ISO szabványoknak való szigorú megfelelőség
image
Panasztevő részére lehetőséget biztosít a munkahelyi és beszállítói visszaélések, szabálytalanságok, jogsérelmek bejelentésére és bejelentő személyének védelmére, míg a vállalkozás részére teljes és költséghatékony jogszabályi megfelelést garantál, továbbá a legmagasabb szintű HR- és jogi ügykezelést teremti meg. 
A bejelentővédelmi rendszer panasztevői felülete egyszerű és gyors lehetőséget teremt a bejelentések és panaszok megtételére, míg annak ügyfél felülete személyes adatoktól mentes naprakész riportot biztosít a Reporting Zrt. által nyújtott egyedi kivizsgálási tevékenységről, az ügyek számáról, állásáról és azok anonimizált eredményéről, megállapításairól.

Fontosabb kérdések a szolgáltatásról

A munkavállalók, leendő munkavállalók, volt munkavállalók, vállalkozás tagja, tulajdonosai, felügyelőbizottság tagjai, múlt-, jelen- és jövőbeli alvállalkozó, beszállító, megbízott partnerei.

Bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény, mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ vagy gyanú.

Azt, hogy személye fedve marad, nem derül ki, így mentesül minden megtorló, vagy hátrányos következmény alól. Továbbá azt is, hogy bejelentése garantáltan időben és megfelelő jogi szakértelemmel kerül kivizsgálásra, amennyiben pedig intézkedés szükséges, úgy arra sor fog kerülni.

Teljes körű szolgáltatást és megfelelést a mindenkori jogszabályi kötelezettség teljesítésére, valamint költséghatékony panaszkezelést amennyiben az is kiszervezésre kerül a bejelentésvédelmi szolgáltatás mellett.