Vállalkozói szolgáltatások

A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása és üzemeltetése törvényi kötelezettség, egyben lehetőség is arra, hogy a vállalkozás szintet lépjen és tudatosabban, áttekinthetőbben működjön.

Vállalkozói szolgáltatások

  • Partnerség, együttműködés kialakítása
  • Vállalati környezet elemzése
  • Vállalat igényeinek megfogalmazása, rendszerbe történő beépítése
  • Adatbiztonság, IT biztonság kialakítása és tesztelése
  • Vállalati folyamatok áttekintése, rendszerezése és kialakítása
image

A törvény bevezetése rengeteg többletfeladatot hárít a munkáltatókra, melynek megoldására komplex szolgáltatás-csomagot biztosítunk. A visszaélési rendszer hatékony működtetéséhez egy szoros napi kapcsolaton alapuló partnerséget kínálunk, biztosítva a pártatlanságot, valamint az anonimitást. A vállalati kultúra, valamint a szervezeti egységek működési folyamatainak megismerését követően a visszaélési kockázatok minimálisra csökkenthetőek, ehhez nyújtanak segítséget vállalkozói szolgáltatásaink.

Fontosabb kérdések a szolgáltatásról

A vállalat működésének valamennyi elemét, azaz kontrollált folyamatok, tudatos és tervezett módon valósuljanak meg a napi működés során.

Mert általa tervezhetővé válnak a belső folyamatai, így bevételei és költségei, amely eredményeként nő a hatékonyság, a profittermelő képesség és csökkennek a működésből eredő kockázatok.

Közvetett kapcsolat, a belső visszaélés-bejelentési rendszer egy kiszervezett panasz- és bejelentéskezelést valósít meg megfelelő törvényi garanciák mentén, amely mintájára több, a vállalat részére kötelező egyéb fogyasztói kommunikációval járó kötelezettség is kiszervezhetővé válik. Ezeknek az előnyöknek feltárása egy működési audit keretében feltárható és kezelhető a vállalkozás részére.

Minden olyan szolgáltatást, amely megfelelő jogi-, HR-, adat,- és IT biztonságot igényel és a mindennapok üzleti működésének szükséges velejárója.